سبد هدیه Chocolate Treasures Gourmet


  • $ 84.05
    قیمت واحد برای 
  • ذخیره $ 28.01

حمل رایگان در ایالات متحده با سفارش های بیش از 20 دلار


The Chocolate Treasures Gift Basket is a treasure trove of chocolate! Any way you like it, you'll find it in this gift basket: truffles, cappuccino, cookies, toffee and more chocolate. The perfect gift for all occasions, chocolate says it all! Give the Chocolate Treasures Gift Basket to someone you care about today. The Chocolate Treasures Gourmet Gift Basket includes: Lindt assorted truffles 12 pc bag, CC Winkle chocolate fudge popcorn, Bellagio chocolate cocoa, Chamberry raspberry truffles, classic milk chocolate truffles, Clays Old Fashioned fudge, Chocolate truffle cookies, 2 caramel Ghirardelli milk chocolate squares, Chocolate stir spoon, stained wire braided basket Price includes Ground Shipping


ما همچنین توصیه می کنیم

×
خوش آمدید تازه وارد