سینی میان وعده جشن اسنکرها


  • $ 97.67
    قیمت واحد برای 
  • ذخیره $ 32.55

حمل رایگان در ایالات متحده با سفارش های بیش از 20 دلار


It's finger snacking at its best! This gift combination of ten sweet and savory favorites is ideal for family gatherings, movie night, holidays, or any time you want to send some fun! The Snackers Celebration Snack Tray includes: 3 oz. Smokehouse Almonds, 3 oz. Honey Roasted Peanuts, 3 oz. Trail mix, 3 oz. Butter Toffee Peanuts, 3 oz. Honey Sesame Styx, 3 oz. Corn Nuts, 3 oz. Cashews, 3 oz. Pistachios, 3 oz. Cocoa dusted Almonds, 3 oz. Samurai Snacking MixPrice includes Ground Shipping


ما همچنین توصیه می کنیم

×
خوش آمدید تازه وارد